Get Adobe Flash player

HOŞ GELDİNİZ

HABERLER

HAVA DURUMU

YAPRAKLI

2009 HAZİRAN AYI İLE 2014 MART AYI ARASINDA YAPILAN İŞLERİMİZ

 

 

 1. PERSONEL SAYISI :15 KİŞİ
 2. PERSONEL AYLIK MAAŞ GİDERİ ORTALAMA : 40.000,00 TL
 3. İLLER BANKASI ORTALAMA GELİRİ :25.000,00 TL

 

5 YILDA YAPILAN İŞLERİMİZ :

 

 1. Göreve geldiğimizde eksik kalan Yapraklı-Çankırı karayolunun 11 km lik kısmı için Karayolları Genel Müdürlüğünden yaklaşık 8 Trilyon (eski para ile) ödenek aktartılarak yolumuz tamamen bitirilmiş olup İlçemiz girişleri sağlı sollu tretuvarlar ve yolun tamamının drenajları , istinat duvarları , yol çizgileri dahil bitirilip hizmete sunulmuştur. (Yaklaşık bu yolun inşaatının başlama tarihi 18 yıl öncesidir.)
 2. 5 yıl içinde Orman Müdürlüğünün katkılarıyla Çankırı-Yapraklı Yolu yol güzergahının sağlı sollu 30.000 adet fidan dikilmiş olup tutma oranı %95 olup yazları sulaması ve kuruyanlarının yerine yenilerinin dikilmesi sürekli yapılmaktadır.(Yaklaşık 50.000,00 TL Orman Müdürlüğünce harcama yapılmıştır.)
 3. İlçemize yangınlarda ve diğer hizmetlerimizde kullanılmak üzere Orman Bölge Müdürlüğünce tam donanımlı yangın sulama tankeri (yaklaşık maliyeti 7.500,00 TL tutarında) hibe olarak alınmış İlçemiz hizmetine sunulmuştur.
 4. İlçemizin değişik iki deresine akan kanalizasyon atıklarımız için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe kapsamında iki doğal arıtma tesisi yapımı için yaklaşık 250 milyar (eski para ile) alınarak iki doğal arıtma tesisi yaptırılmış ve İlçemiz hizmetine sunularak Çevre Kirliliği tamamen önlenmiştir. (Türkiye’de yaklaşık 3000 Belediyenin %70 inin arıtma tesisi olmadığı halde İlçemizde iki adet doğal arıtma tesisi yaptırılmıştır)
 5. İlçemiz Büyük Yayla Mevkiine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan 200.000,00 TL hibe yardım ile  kanalizasyon hattı döşenmiş ve fosseptik çukuru yapılarak İlçemizin yaylasının ve civarını çevre kirliliğinin giderilmesi sağlanmıştır.
 6. İlçemiz Büyük Gölet altından Çaçin bitimine kadar Yapraklı Çayının temizliği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yaklaşık 150.000,00 TL tutarında hibe yardımı alınarak deremizin temizliği yaptırılmıştır.
 7. İlçemizin çöplerinin düzenli alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hibe kapsamında yaklaşık maliyeti 150.000,00 TL tutarında donanımlı hundai marka çöp toplama kamyonu alınıp İlçemiz hizmetine sunulmuştur.
 8. İlçemiz uzun uğraşlar sonrasında Turizm Bölgesi ilan ettirildikten sonra yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan mezarlığımız ve diğer sokaklarımıza kilit parke ve kaldırım yapımı için 100.000,00 TL tutarında hibe yardımı alınmıştır ve adı geçen yerlerin kilit parkeleri yaptırılmıştır.
 9. İlçemiz bakımsız ve toprak olan futbol sahamızın suni çim futbol sahası yapımı için Çankırı Valiliği yaklaşık 200.000,00 TL , Gençlik Spor Bakanlığı’nca da 500.000,00 TL ödenek ayrılarak yaklaşık maliyeti 700.000,00 TL yi bulan futbol sahamız , soyunma odalarımız , yeni tribünümüz tamamen bitirilmiş olup Çevre düzenlemesi de Belediyemizce yapılmıştır.
 10. İlçemizin suyunun çok kaliteli olmasından dolayı İlimiz ve İlçemiz Köylerinden İlçemizden su dolumu için yaz aylarında aşırı talep olmasından dolayı İlçemize 1000 tonluk su deposu Çankırı İçme suyunu karşılayan Çankırı Belediyesice yaptırılan ve projesi devam eden  Güldürcek Hattı su projesi kapsamı içinde olup depomuz Yapraklı’ya yaptırılıp yaklaşık 30.000 nüfusa hitap edecek yaklaşık maliyeti 500.000,00 TL olup Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce ihalesi yapılıp maliyeti de DSİ ve Çankırı Belediyesince karşılanmış olup Belediyemizden hiçbir ücret çıkmamıştır.
 11. Çankırı Belediyemizce yaklaşık 150.000,00 TL tutarında Akyazı Caddesi , Nuri Tabanlı Caddesi ve Halk Eğitim Müdürlüğünün Bahçesine komple kilit parke yaptırılmıştır.
 12. İlçemizin en önemli ve en büyük projelerinden olan Gölet yükseltilmesi ve kapalı sistem sulama kanalının yapımı işi DSİ Bölge Müdürlüğü’nce ihale edilip Gölet yükseltilmesi işi tamamen bitirilerek su tutulmaya başlanmıştır. Kapalı Sistem Sulama Kanalının ise inşaat işi şu an devam etmekte olup %75 seviyesinde bitirilmiştir.Yaklaşık maliyeti 2 Trilyon (eski para ile) civarında olup tamamen DSİ tarafından finanse edilmektedir. (Gölet yükseltmeyle İlçemizde bulunan bundan önce yapılan 4 göletimizin dolu haldeki kapasitesinin yükseltmeyle birlikte %125 daha fazla su tutması sağlanmış olacaktır. Şu anda İlçemizde sulanan alan 60.000 hektar iken kapalı sistem sulama kanalı ile bu sulanan alan 190 bin hektara çıkartılmış olması ile birlikte su israfı da önlenmiş olacaktır.)
 13. İlçemizde eski bulunan 6 adet Park ile İlçemize yeni bağlanan Akyazı ve İğdir Mahalleleri için de yaptığımız proje karşılığında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 140.000,00 TL hibe yardımı alınarak tüm parklarımız yenilendiği gibi yeni mahallelerimize de yeni parklar , spor aletleri , kamelyalar yerleştirilerek İlçemiz hizmetine sunulmuştur.
 14. İlçemizde eksik olan yerlere kilit parke yapımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na proje karşılığı alınan 20.000,00 TL hibe para ile kilit parke alınarak İlçemiz sokaklarına döşenmiştir.
 15. İlçemizde bulunan ve daha önceden yapılan Vakıf eserlerinin tamir ve bakımlarının yapılması için Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yaklaşık 25.000,00 TL hibe ile eserlerimizin komple bakımları yaptırılmıştır.
 16. İlçemiz ile Büyük Yayla güzergahından Ilgaz İlçemize bağlayan yolun Orman Müdürlüğü ve Özel İdare Müdürlüğü katkılarıyla yolumuz stabilize olarak genişletilmiş ve açtırılmıştır.
 17. İlçemizin İmar planı çok eski olduğundan yeniden İmar planı yapılması için İller Bankasına hibe kapsamında İmar Planının birinci aşaması olan halihazır harita , ikinci aşaması olan jeolojik etüt çalışmaları ve Bakanlık görüşleri tamamlanarak İmar planı revizyonu işi ihale aşamasına getirilmiştir.Hibe kapsamında İller Bankası yaklaşık 10.000,00 TL harcama yapmıştır.
 18. İlçemize yeni bağlanan Akyazı Mahallesinin yıllardır çektiği su sıkıntısını çözmek için İller Bankasından hibe kapsamında alınan 100.000,00 TL tutarında içme suyu borusu ile su isale hattı Belediyemiz ve işadamı İsmail BULUT’un katkılarıyla döşenerek mahallemize düzenli ve temiz su kullanma imkanı sağlanmıştır.
 19. İlçemiz TOKİ Konutları için uzun uğraşlar verilerek altyapı ve jeolojik etüt çalışmaları yaptırılmış , projesi ihale aşamasına gelmesine rağmen yeterli üye bulunamadığından TOKİ konutu yapılamamıştır. Yeterli üye bulunduğu an Konutların yapımına başlanacaktır.
 20. İlçemiz için daha önceden müracaat edilip Yüksek Öğretim Kurumunda (YÖK) bekletilen Yapraklı Meslek Yüksekokulu açılmasının onayı çıkarttırılarak İlçemizde okul binası bulunamadığından Çankırı’da şu an tarım ve özel güvenlik bölümleri açılarak öğrenciler okumaktadırlar.Önümüzdeki yıl ise İş Güvenliği açılarak üç bölüm şeklinde öğretime devam edecektir. Tek sıkıntımız İlçemize okulu yer sıkıntısından dolayı getiremememizdir.
 21. İlçemizin içme suyu kaliteli olmasından dolayı tahlilleri yaptırılarak su şişeleme firmalarına gönderilmiş olup İlçemizin suyunun değerlendirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmış olup birkaç firma bu işle ilgilenmektedir.
 22. İlçemizin tahmin edilen yerlerin maden kontrolleri MTA Genel Müdürlüğünce araştırılmış olup İlçemizde gerekli maden rezervlerine rastlanamamıştır.
 23. İlçemiz yaylalarında 2B çalışmaları başlanılmış ve bitirilmiş olup mülk sahiplerine yerlerinin satışları gerçekleştirilmiştir.Burada Mera yazılan 31.000 m² alan uzun uğraşlar neticesinde mera dışına çıkarttırılmıştır.Bu mera dışına çıkarılan arazilerinde ileriki yıllarda vatandaşlara satışı yapılabilecektir.
 24. İşkur Müdürlüğü tarafından sigortası ve maaşı ödenerek Belediyemizde her yıl ortalama 20 kişi çalıştırılmıştır.( Yaklaşık 500.000,00 TL)
 25. İlçemizde uzun yıllardır kapalı olan Büyük Yayla yolu civarının erozyon alanının yayılıma açılması 06.12.2011 tarihinden itibaren başlanmıştır.
 26. Valimiz sayın Vahdettin ÖZCAN Beyin yardımları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinden hibe kapsamında 4*4 Ford Ranger 2005 model araç hibe alınmıştır.(Yaklaşık 25.000,00 TL) Ayrıca İzmit Körfez Belediyesinden hibe kapsamında 2000 model Renault marka yaklaşık 15.000,00 TL tutarında araç hibe alınarak İlçemiz hizmetine sunulmuştur. Ayrıca Körfez Belediyesinden ve Tuzla Belediyesinden ayrı ayrı 20.000,00 TL tutarında çocuk oyun gurubu hibe olarak alınarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.
 27. İlçemizin tanıtımı Çankırı Tanıtım günleri adı altında İstanbul ve Ankara’da güzel bir şekilde yapılmıştır.
 28. İlçemiz Çok Programlı Lisemizde öğrenci azlığından kapanacak duruma gelen okulumuz Çankırı Valimizin, İlçe Kaymakamımızla birlikte uğraşılarak okulumuza İmam Hatip , Çocuk Gelişimi Bölümü ile Türkiye’de yeni açılan ve çok az bulunan Yaşlılara hizmet bakımı bölümleri açılarak Çok Programlı Lisemiz kapanmaktan kurtarılmıştır.
 29. İlçemizde daha önceden kapalı olan Belediye Spor futbol takımı açılarak İlimizde düzenlenen Spor müsabakalarına katılması sağlanmış ve son dört yılda 3 ikincilik ve 1 üçüncülükle tamamlamış ve bu sezon da yenilgisiz Çankırı Amatör Küme Şampiyonu Olmuştur. Ortalama yıllık en az 10.000,00 TL gideri olan kulübümüze yaklaşık 5 yıl içinde Gençlik Spor Bakanlığı’ndan reklam karşılığı alınan yaklaşık 50.000,00 TL para ile , spor malzemeleri ise Çankırı Valiliğimiz (Özel İdare katkılarıyla) ve esnaflarımızın malzeme yardımıyla spor faaliyetlerimizi başarı ile sürdürdük. Şampiyon olan takımımıza deplasmanlı Bal liginde yardımlarınızı bekliyoruz.
 30. İlçemizin tanıtılması için Yapraklı tanıtım kitabı ile Yapraklı şiir kitabı bastırılıp İlçemiz hemşerilerimize dağıtımı yapılmaktadır.
 31. İlçemizde ikame edip İlimizde okuyan tüm öğrencilerimizi İlçemizden alınıp İlimizde okullarının önlerine kadar bırakılarak etkin servis hizmeti verilmektedir.
 32. Belediyemizin tüm mevcut binaları , gölet tesisi , yayla evi bakımları ile Yayla evinin etrafının kafes tel örgüleri yaptırılmıştır.
 33. İlçemiz yareninin tanıtılması için geniş kapsamlı Yaren çalıştayı düzenlenmiştir.
 34. İlçemizin su kaynakları bakımları ve kontrolleri sürekli yapılarak daha düzenli ve çok su gelmesi sağlanmış ayrıca değişik çeşitli yerlerden de ilave su kaynakları yapılmıştır.
 35. Belediyemizdeki Bilgisayarlar komple yenilenmiş olup İlçemizde bulunmayan yeni fotokopi makinesi alınarak Belediyemiz be İlçemiz hizmetine sunulmuştur.
 36. Belediye sitemiz komple yenilenmiş ve facebook hesabı açılarak İlçemizden tüm haberler ve fotoğraflar sürekli yayınlanmaktadır.
 37. İlçemizde bulunan ve yıkılmaya yüz tutan eski evlerin yıkımları Belediyemizce yaptırılmıştır.
 38. Belediyemizin ve Halkımızın katkılarıyla her sene Yapraklı Merkez ve Yaylada olmak üzere ölmüşlerimizin ruhları için Mevlid ve şükür duası programları düzenlenmiştir.
 39. İlçemizin mezarlığının komple bakımları yapılarak kuruyan ağaçlar, çalılar temizliği yapılarak mezarlığımız düzgün hale getirilmiştir.
 40. İlçemize bağlı üç beldemiz ve 38 köyümüzle diyaloglarımız en üst seviyeye çıkartılmış olup Belde ve köylerimizle hiçbir sorunumuz bulunmamaktadır.

 

 

2014 YILI (OCAK-ŞUBAT-MART) AYLARINDA YAPILAN İŞLERİMİZ:

 

OCAK AYI İÇİNDE YAPILAN İŞLERİMİZ ;

 

1- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA YAZILAN TALEPLERİMİZ ;

 • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne 700.000,00.- TL keşif bedelli Çevre Kirliliğinin giderilmesi projesi verilmiştir.
 • Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’ne 2.682.601,10.- TL keşif bedelli Kilit Parke Maddi yardım dosyası verilmiştir.

 

2- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA YAZILAN TALEPLERİMİZ :

 

 • Bakanlığa 2.682.601,10.- TL keşif bedelli Kilit Parke Maddi yardım dosyası verilmiştir.
 • Bakanlığa Park yapımı için 392.225,00.- TL keşif bedeli olan dosya teslim edilmiştir.

 

3- İLLER BANKASINA VERDİĞİMİZ DOSYALAR;

 • İğdir Mahallemiz için içme suyu sorununu çözmek için hibe boru alımı dosyamız verildi.
 • Kavak , Akyazı, İğdir ve Büyük Yaylamız için İmar Planı Yapılması için müracaatta bulunuldu.
 • İlçemize içme suyu temininin yapıldığı Büyük Yayla ve Küçük Yayla Mevkiilerinden cazibe ile gelen içme suyu isale hatlarımızın boru çaplarının büyütülmesi , drenajların bakımları ve yeni ilave su kaynaklarının hattımıza bağlanması yapılması için müracaatta bulunuldu.

 

4- İlçemize yeni yapılacak 4 lojmanlı sağlık ocağının proje ihalesi 13 ocak 2014 günü Sağlık Müdürlüğün’ce yapılmıştır.Böylece yeni sağlık ocağımızın inşaat işlemleri başlatılmıştır.

 

5- Çevre Bakanlığı’ndan alınan 40.000,00.-tl tutarında hibe para ile ilçemize ve yeni bağlanan mahallelerimize olmak üzere tamamının çöp konteynerlerinin değiştirilmesi için 140 adet yeni çöp konteyneri alınıp 19.02.2014 günü Belediyemizce teslim alınmıştır.

 

6– Kültür Bakanlığı’ndan alınan 10.000,00.-tl hibe para ile ilçemizin yeni mahallelerinden Akyazı ve İğdir mahalleleri çocuk oyun parkına kavuşturulup hizmete sunuldu.(şubat 2014)

 

7 – Kültür Bakanlığı’ndan alınan 10.000,00.-tl tutarında hibe para ile sulama kanallarının geçtiği güzergahtaki bozulan kilit parkelerin tamirleri ve ilçemizin eksik olan yerlerine yapılması için kilit parke alınıp Belediyemiz deposuna stoklanmıştır.(Şubat 2014)

 

 

 

8-İlçemizin tarihi çamaşırhanenin restorasyonunun ve bakımının yapılabilmesi için yaklaşık 3 yıldır uğraş sonucu daha önceden proje ihalesi yapılan çamaşırhanenin işin en zor aşamalarından olan projenin Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıkları Bölge Kurulu Komisyonundan 26.02.2014 günü onaylatılarak projemiz inşaat ihalesi aşamasına getirilmiştir.İşin böylece en zor kısımları tamamlanmıştır.

 

9-Çevre Bakanlığı’ndan alınan 100.000,00.-tl hibe yardımla ilçemize donanımlı yol süpürme ,temizleme aynı zamanda ilaçlama makinası alınıp 11.03.2014 günü belediyemizce teslim alınıp ilçemizin temizliği için hizmete sunulmuştur.İlçemize hayırlı olsun.

 

10- İlçemizde 2014 yılında çalıştırılmak üzere ilçemizin nüfusu göz önüne alındığında işkur kapsamında çalıştırılacak işçiler için ilçemiz yine 20 kişi çalıştırılması için onay alınmış , imzalar atılmış olup işçilerimiz 01 Nisan 2014 günü işbaşı yapacaklardır. (Mart 2014)

 

 

11– İlçemizin Belediye Spor futbol takımımız 2013 – 2014 sezonunu Çankırı amatör küme şampiyonu olarak tamamlamıştır.2014 – 2015 sezonunda bölgesel amatör ligde oynamayı hedefleyen yapraklı Belediye Spor futbol takımımıza sayın valimizden ve sayın milletvekillerimizden desteklerinizi bekliyoruz.

 

 

12- Geçtiğimiz 5 yılda aşırı derecede maddi sıkıntı çekmemize rağmen bugün itibariyle hiçbir personelimize ve piyasalara , şahıslara borcumuz bulunmamaktadır.

 

13- Yapraklı – Çankırı Yolumuz 30 km lik tamamı ikinci kademe asfalt yapımı onayı çıkarttırılmış olup ihalesi Karayolları Bölge Müdürlüğünce yapılmış , bu yaz sezonunda bitirilecektir.

 

 

 

                                                                   Hasan Basri AVŞAR

                                                                          Belediye Başkanı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kasım 2018
P S Ç P C C P
« Eki    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930