Mali İşler Müdürlüğü

Mali İşler Müdürlüğü

Müdürlükler / Mali Hizmetler Müdürlüğü

a.  Giderler Bürosu:

      Bütçe-Muhasebe;

 • Müdürlüklerin bütçe tekliflerini kontrol etmek
 • Belediye bütçesini hazırlamak
 • Kesin hesabı hazırlamak
 • Belediyenin her türlü gider işlemlerini yapmak
 • Aylık mizan yapılarak cetvellerin bilgisayardan dökümünü almak
 • Muhtasar, KDV v.s. Beyannamelerini düzenlemek
 • Belediye’nin çeşitli ödemelerini yapmak
 • İşçi maaş işlemlerini düzenlemek
 • Memur maaş işlemlerini düzenlemek
 • İşçi ikramiye işlemlerini düzenlemek
 • Prim doldurma işlemlerini yapmak
 • İstirahat farkı ödemelerine ilişkin ödemeleri yapmak
 • Elbise yardımı ödemelerini yapmak
 • Yakacak yardımı işlemlerini yapmak
 • Eğitim yardımı ödemelerini yapmak
 • Kıdem tazminatı ödemelerini yapmak
 • 4 aylık sigorta bildirgesini hazırlamak
 • Memur kademe ve derece farkı ödemelerini yapmak
 • Harcırah ödemelerini yapmak
 • Toplu iş sözleşmesi farkı ödemelerini yapmak
 • Emekli kesenekleri işlemlerini yapmak
 • Özel hizmet tazminatı işlemlerini yapmak
 • Tahakkuk evraklarını ödemelerini yapmak
 • Emekli kesenekleri işlemlerini yapmak
 • Özel hizmet tazminatı ödemelerini yapmak
 • Yan ödemeleri yapmak
 • Belediye Başkanı, Mali Hizmetler Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/yaprltr1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4357