Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Müdürlükler / Yazı İşleri Müdürlüğü

a.  Meclis ve Encümen İşleri 

 • Meclis gündemini hazırlamak
 • Meclis gündemini üyelere dağıtmak
 • Yıllık Faaliyet raporlarını Hazırlamak
 • İhtisas komisyonlarına havale edilen tekliflerin üst yazılarını hazırlamak, fotokopi ile çoğaltmak, kaydını yapmak, komisyonlara teslim etmek ve suretini dosyalamak
 • Komisyon raporlarını yazmak, çoğaltmak ve üyelere dağıtmak
 • Meclis kararlarını yazmak ve onaya göndermek
 • Onaylanan kararları ilgili birimlere göndermek
 • Onaylanan kararların özetlerini yazmak ve ilan edilmesi işlemlerini yapmak
 • Meclis başkanlığına verilen önergeleri ilgili birimlere göndermek, suretlerini ve cevaplarını dosyalamak
 • Meclis üyelerinin puantajlarını hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek
 • Komisyon toplantı tutanaklarını Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne  göndermek
 • Encümen gündemini hazırlamak ve üyelere dağıtmak
 • Encümen kararlarını yazmak ve onaya sunmak
 • Encümen kararlarını ilgili birimlere dağıtmak
 • Encümen üyelerinin puantajlarını hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’negöndermek
 • Belediye Başkanlığına vekalet eden meclis üyelerinin vekalet ücretlerinin tahakaku evraklarını hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek.
 • Zabıta Birimi tarafından kesilen cezalara ilişkin zabıtları dosyalamak
 • Encümende onaylanan cezalara ilişkin yazıları yazmak
 • Belediye Başkanı, ilgili Yazı İşleri Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

b.  Genel Evrak ve Arşiv

 • Gelen evrak kayıt işlemlerini yapmak
 • Giden evrak kayıt işlemlerini yapmak
 • Dilekçe kayıt işlemlerini yapmak
 • Gelen evrakları kurum içi zimmetle dağıtmak
 • Giden evrakları dış kurumlara dağıtmak
 • PTT yoluyla gönderilen evrakların zarflarını yapıştırmak,  tartarak hesaplamak
 • Resmi gazete ve evrakların cilt işlemlerini yaptırmak ve arşivlemek
 • Yıllık faaliyet raporu için bütün birimlere yazı göndermek, gelen cevapları çoğaltmak ve meclis üyelerine dağıtmak
 • Su Hizmet Birliği ile ilgili evrakları hazırlamak
 • Festival ile ilgili evrakları hazırlamak
 • Arşive teslim edilen evrakların tarih ve fihristlerine göre dosyalayarak yerlerine yerleştirmek
 • Arşivden istenilen evrak veya dosyaları zimmet karşılığı vermek ve takibini yaparak kayıp olmamasını sağlayarak işlemlerini bitenleri yerlerini koymak
 • Arşivdeki evrakların süresini tamamlayanları 6696 sayılı yasa gereğince işlem yapmak

Belediye Başkanı, ilgili Yazı İşleri Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/yaprltr1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4357